اهداف و چشم انداز

این فصلنامه با هدف اصلی فراهم ساختن بستر لازم جهت توسعه پژوهش های کاربردی در حوزه بانک و بیمه و به عنوان محل انتشار آخرین یافته های پژوهشی در حوزه های یادشده با تأکید بر اصالت و نوآوری آغاز به فعالیت نموده و بر این اساس در چارچوب موضوعات مرتبط با نطام بانکی و بیمه ای کشور چشم انداز زیر را برای خود ترسیم نموده است :

  • محل رجوع علاقمندان و فعالان به دریافت یافته های علمی و پژوهشی در حوزه بانک و بیمه
  • کمک به پویایی و کاربردی نمودن پژوهش های حوزه بانک و بیمه
  • کمک به بهره مندی صنعت بانک و بیمه از دستاوردهای پژوهشی محققان برای توسعه و بهبود فرایندها و نتایج
  • معرفی پژوهشگران و فعالان و محصولات صنعت بانک و بیمه
  • ایجاد ارتباط میان پژوهشگران ایرانی و بین المللی
  • همراهی وکمک به برگزاری همایش ها و سمینارها در حوزه بانک و بیمه