بررسی الزامات حقوقی سازمان تامین اجتماعی در تحقق اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

چکیده

تامین اجتماعی در جهت تحقق امنیت اجتماعی، توسعه پایدار و برقراری عدالت به عنوان یکی از پیمان‌های مهم اجتماعی بوده و برای حراست و صیانت از نیروی انسانی و حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی لازم در دوران نیازمندی‌ است. این سازمان از طریق مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی در چهارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند در کاهش فاصله طبقاتی گام‌های موثری بردارد. اما از جمله تهدیدهای جدی فعالیت‌ها و اهداف سازمان، بحران‌های اقتصادی و مخاطرات قانونی هستند. در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از روش مطالعات کتابخانه‌ای انجام گرفته است، موضوع‌های مهمی همچون برخورداری از نظام تامین اجتماعی با اصول و مبانی مستحکم در برقراری عدالت، شناخت الزامات حقوقی سازمان و اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی آن بصورت شکلی و ماهوی مورد مطالعه قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی یک الگوی اقتصاد بومی می‌باشد که با رعایت الزامات حقوقی سازمان تامین اجتماعی که ناشی از قوانین بالادستی و عادی می‌باشد، در مقابل تحریم‌ها قابل تحقق است. برای عملی شدن این سیاست‌ها همسویی نهادها و سازمان‌ها در جهت التزام به بومی نمودن این اصول و شاخصه‌های حقوقی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تعریف اختیارات و ساختار نهادی مرتبط با این خط مشی‌ها نیاز است. سازمان تامین اجتماعی سازمانی پیشگام می‌باشد که با وجود الزامات حقوقی، بیانیه ماموریتی و چشم‌انداز، الگویی مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها