صکوک اجاره و بررسی ابعاد حقوقی آن منطبق بر نظام بانکداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اموراعتباری بانک سپه

2 کارشناس امورحقوقی بانک سپه

3 کارشناس امور اعتباری بانک سپه

چکیده

انباشت دارایی های مخاطره آمیز و ثابت بدون بازده در نظام بانکی کشور و از طرفی ساز و کار پیچیده و محدود تأمین مالی برای شرکت ها موجب شده است که توجه و اهتمام به انتشار اوراق (صکوک) دربازار سرمایه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد . از این رو ، صکوک یکی از ابزارهای جدید مالی است که در بازارهای مالی اسلامی کاربرد پیدا کرده است . از آنجائیکه روش تامین مالی رایج در نظام مالی سرمایه‌داری به دلیل وجود نرخ بهره ثابت در اقتصاد اسلامی نامشروع شناخته شده است ، استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق قرضه مردود شمرده شده و صکوک به توان اوراق بهادار قابل انعطاف برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی ، جایگزین اوراق قرضه گردیده است . با توجه به استقبال کشورهای اسلامی و همچنین نیاز شرکتهای اسلامی فعال در ممالک غیر اسلامی رشد چشم‌گیری در استفاده از صکوک انجام یافته است . در این مقاله که به روش تحلیلی – توصیفی تهیه شده است ابتدا صکوک و ساختارهای حقوقی آن معرفی شده سپس به تبیین مفهوم ، جایگاه و مدل های عملیاتی صکوک اجاره پرداخته شده است .

کلیدواژه‌ها