" فصلنامه پژوهش های کاربردی بانک و بیمه "نشریه ای تخصصی در حوزه بانک و بیمه با هدف انعکاس

یافته های علمی و پژوهشی محققان حوزه های یاد شده آغاز به فعالیت نموده است . مجوزه این فصلنامه در

مهر ماه 1397 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 83132 صادر شده و مقالات پذیرفته شده طبق موازین و

چارچوب نشریه ، بزودی در پایگاه های علمی معتبر نمایه خواهد شد.

 

محققان می توانند مقالات خود را در قالب زیر و از طریق سایت (منوی ارسال مقاله ) ارسال نمایند .

 

جهت دریافت فرمت مقاله اینجا کلیک کنید

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، پاییز 1398